1684 - Jens Sehested

Jens Maltesen Sehested blev i 1681 gift med barnebarnet til Albret Skeel året før hendes død. Herefter udkøbte han såvel sin svigermoder som sin svoger Christian Reedtz.

(Foto: Hovedbygning set fra Øst)


Katholm Gods
Katholm 1
8500 Grenaa

Tlf.: +45 86 33 17 41
katholm-gods@katholm-gods.dk