1737 - Peder Rosenørn

Efter Poul Rosenørns død i 1737 overdrages Katholm til hans enke fru Mette født Benzon, og deres søn Peder Rosenørn.

Foto: Peder Rosenørn


Katholm Gods
Katholm 1
8500 Grenaa

Tlf.: +45 86 33 17 41
katholm-gods@katholm-gods.dk