1802 - Jens Jørgensen

Den sidste Rosenørn, Mathias Peter Otte, solgte i 1802 Katholm Gods for 127.000 rdl. til Jens Jørgensen, der i mange år havde været forpagter på Rosenholm.

(Foto: Hulvejen)


Katholm Gods
Katholm 1
8500 Grenaa

Tlf.: +45 86 33 17 41
katholm-gods@katholm-gods.dk