Landbrug

Godset består af i alt 1170 hektar. Heraf 520 ha landbrug og 650 ha skovbrug

Produktionen koncentrerer sig om traditionel konventionel planteavlsproduktion.

Driftsfællesskabets daglige ledelse varetages af Jens og Jørgen Blach.

Landbrug på Katholm Gods


Katholm Gods
Katholm 1
8500 Grenaa

Tlf.: +45 86 33 17 41
katholm-gods@katholm-gods.dk