Historien på Katholm Gods

1545 Christen Fasti

Katholm var en middelalderlig bondegård, der blev gjort til sædegård af Christen Fasti i ca. år 1545.

1557 Thomas Fasti

Thomas Fasti levede fra 1538 til 1600. Han var lensmand. Født på Arnbølgård ved Randers, død på Katholm, begravet i Ålsø kirke.

1611 Carl Bryske

Fru Christences broder Carl Bryske til Langeskov arver Katholm i 1611, men dør et par år derefter.

1616 Albret Skeel

Albret Skeel køber i 1616 gården, og herefter beholdte slægten gården i flere generationer.

1684 Jens Sehested

Jens Maltesen Sehested blev i 1681 gift med barnebarnet til Albret Skeel året før hendes død.

1690 Palle Krag

Palle Krag overtager godset i 1690 – året efter at han havde ægtet den rige enke, fru Helle Nielsdatter Trolle.

1724 Poul Rosenørn

Katholm var en middelalderlig bondegård, der blev gjort til sædegård af Christen Fasti i ca. år 1545.

Peder Rosenørn

Efter Poul Rosenørns død i 1737 overdrages Katholm til hans enke fru Mette født Benzon, og deres søn Peder Rosenørn.

1802 Jens Jørgensen

Den sidste Rosenørn, Mathias Peter Otte, solgte i 1802 Katholm Gods for 127.000 rdl. til Jens Jørgensen.

1823 Statskassen

Overalt havde de store ejendomsbesiddere svært ved at holde sig oven vande.

1839 Adolf Dinesen

Da direktør for statskassen i december 1839 stillede Katholm til auktion kom det højeste bud fra premierløjtnant Adolph W. Dinesen.

1876 W. L. Dinesen

Kammerherre, hofjægermester Wentzel Laurentzius Dinesen, der overtager Katholm i 1876 fortsætter med megen energi sin faders arbejde.

1916 - Holger Collet

Kammerherre Holger Collet overtager Katholm fra W.F. Dinesens datter i 1916.

1942 C.F. Collet

Kammerherre Carl Frederik Collet overtager året før faderens død i 1943 Katholm.

1971 Peter Collet

Kammerherre Peter Collet overtager i 1971 godset, og fra 1972 drives samtlige tidligere forpagterejendomme samlet fra hovedgården.

2007 Marie Therese Collet Klein

Marie Therese overtager i 2007 Katholm Gods og driver det idag med sin mand, Nikolaj.