Fru Christences broder Carl Bryske til Langeskov arver Katholm i 1611, men dør et par år derefter, og ården overdrages til hans to sønner Gert og Truid.
To dårlige husholdere, der satte alt over styr. Truid Bryske sælger Katholm til rigsadmiral Hr. Albret Skeel.

Truid Bryske dør i 1653 – og var sidste hermed den sidste mand i den gamle jyske uradelsslægt Bryske.