Albret Skeel køber i 1616 gården, og herefter beholdte slægten gården i flere generationer og i deres ejertid blev gårdens hartkorn øget betydeligt. Albret Skeel opfører den venstre fløj, som stadig i dag er at se med sin takke gavl.

I jernankre bærer den årstallet 1622 og bogstaverne HASRBF, der betyder Herr Albret Skeel, Ridder, Beate Friis.

Billede: Albret Skeel