Jens Maltesen Sehested blev i 1681 gift med barnebarnet til Albret Skeel året før hendes død. Herefter udkøbte han såvel sin svigermoder som sin svoger Christian Reedtz.

(Foto: Hovedbygning set fra Øst)