Palle Krag overtager godset i 1690 – året efter at han havde ægtet den rige enke, fru Helle Nielsdatter Trolle. Palle Krag, der var dødt i 1657, var en dygtig kriger, som udemærkede sig både i Den Skånske krig og Den Store nordiske krig. Efter at være avanceret til generalløjtnant trak han sig tilbage og udnævntes samme år til stiftamtmand i Viborg.

Foto: Palle Krag