Da Palle Krag og Helle Trolle var barnløse blev Katholm stillet til auktion og i 1724 købt af generalmajor Poul Rosenørn.

21.200 rdl. var den meget beskedne pris for et så betydeligt gods, men i øvrigt omtrent svarende til almindeligt, da det var trange tider for landbruget.

Foto: Tårnværelse i østfløjen