Efter Poul Rosenørns død i 1737 overdrages Katholm til hans enke fru Mette født Benzon, og deres søn Peder Rosenørn.

Foto: Peder Rosenørn