Den sidste Rosenørn, Mathias Peter Otte, solgte i 1802 Katholm Gods for 127.000 rdl. til Jens Jørgensen, der i mange år havde været forpagter på Rosenholm.

(Foto: Hulvejen)