Da direktør for statskassen i december 1839 stillede Katholm til auktion kom det højeste bud fra premierløjtnant Adolph Wilhelm Dinesen.
Blandt Katholms mange ejere blev Dinesen en af de mest almen kendte, både fordi han var en anerkendt dygtighed, og fordi han iøvrigt deltog i det offentlige liv som amtsrådsmedlem og folketingsmand.