Kammerherre Carl Frederik Collet overtager året før faderens død i 1943 Katholm.

C. F. Collet fører den tidligere meget ekstensivt drevne besiddelse frem til en fremskudt plads blandt danske storlandbrug.

Foto:
Korridor i østfløjen med det rigt udskårne træværk fra renæssancen, omend det ikke længere er på den helt oprindelige plads. En af de prægtige dørlåse bærer årstallet 1596.

De øvrige låse er eftergjorte eller kraftigt renoverede i 1881, hvor korridoren også kan være blevet beklædt med de imiterede gyldenlæder.