Thomas Fasti levede fra 1538 til 1600. Han var lensmand. Født på Arnbølgård ved Randers, død på Katholm, begravet i Ålsø kirke.

Thomas Fasti overtager i 1557 hovedgården. Han opførte den nye borggård (Katholms 2 hovedfløje) i en kunstig sø som den står i dag.

Efter hans død i år 1600 overtager hans enke fru Christence Bryske.

Ægteparret havde gjort meget for deres sognekirke – Ålsø Kirke. Gravkapellet, hvor deres ligsten ligger, blev opført i hendes dødsår.

Foto:
Indskriftstavle, som nu sidder i trappetårnet. I midten Thomas Fastis (død 1600) og Christitence Bryskes (død 1611) våben. Øverst ordsproget, som på nudansk lyder ‘længe er ikke evigt’