Godset består af i alt 1170 hektar. Heraf 520 ha landbrug og 650 ha skovbrug

Produktionen koncentrerer sig om traditionel konventionel planteavlsproduktion.

Driftsfællesskabets daglige ledelse varetages af Jens og Jørgen Blach.