Skovbruget udgør ca. 650 hektar inklusiv hede og strand.

Skovbruget består af 70 % nåletræ. Den resterende del er løvtræer, juletræer og pyntegrønt.