Jagt ved
Katholm Gods

Jagten

Jagten er p.t. udlejet og opdelt i tre konsortier. Der er ikke mulighed for dagsjagter på Katholm

Hvis der blive jagtområder ledige vil det blive annonceret her på siden.

Jagten udlejes på årsbasis til enkeltpersoner eller konsortier. Vildtbestanden består bl.a. af fasaner, ænder, råvildt samt en fast bestand af Silkavildt.

Sikavildt

Katholm er kendt for sin store bestand af Sikavildt som har stået fast på ejendommen siden 1920’erne.

Hertil kommer en pæn bestand af råvildt, samt gode andehuller, samt mulighed for udsætning af fasaner.

Jagten på Katholm

Kontakt os for at høre mere om jagten ved Katholm Gods

Kontakt Nikolaj Klein

nikolaj@katholm-gods.dk

+45 30 29 00 39