Historien

Katholm Gods

Katholm Gods blev oprettet omkring reformationen af Christen Fasti, hvis søn og svigerdatter opførte hovedbygningen.

Betegnelsen “gods” kommer fra ordet “jordegods” og knytter sig til at det er en ejendom med tilhørende jord.

Hovedbygningen er i renæssancestilen – og er opført i sidste halvdel af 1500-tallet. Længen mod nord er færdig opført i 1591 og længen mod syd stod færdig ”allerede” i 1588.

Længen mod vest blev påbegyndt af Fasti, men da pengene slap op, blev den nedrevet. Længen mod vest som den ses i dag, er opført af efterfølgende ejer Albret Skeel i 1622. Denne ejer opførte ligeledes ladebygningen ved indkørslen til Hovedbygningen – begge steder ses hans og hustruens initialer H.A.S.R.B.F. på muren (Hr. Albret Skeel, Ridder, Beate Friis)

Hovedbygningen ligger på et voldsted omgivet af en bred voldgrav.

I dag vejer Collet familiens farver i flagstangen – den blå og hvide stander der vejer i flagstangen er fra familien Collets bomærke (våbenskjold). 

Hovedbygningen på Katholm har altid været privat bolig for ejerne – og i dag bor Marie Therese og Nikolaj i hovedbygningen med deres børn.

Hovedbygningen er ikke åben for besøgende

 

1545

Christen Fasti

Katholm var en middelalderlig bondegård, der blev gjort til sædegård af Christen Fasti i ca. år 1545.

1557

Thomas Fasti

Thomas Fasti levede fra 1538 til 1600. Han var lensmand. Født på Arnbølgård ved Randers, død på Katholm, begravet i Ålsø kirke.

Han var gift med Christence Bryske.

1611

Carl Bryske

Fru Christences broder Carl Bryske til Langeskov arver Katholm i 1611, men dør et par år derefter.

1616

Albret Skeel

Albret Skeel køber i 1616 gården, og herefter beholdte slægten gården i flere generationer.

1684

Jens Sehested

Jens Maltesen Sehested blev i 1681 gift med barnebarnet til Albret Skeel året før hendes død.

1690

Palle Krag

Palle Krag overtager godset i 1690 – året efter at han havde ægtet den rige enke, fru Helle Nielsdatter Trolle.

1724

Poul Rosenørn

Poul Rosenørn køber Katholm i 1724, da Palle Krag og Helle Trolle var barnløse.

Poul Rosenørn var gift med Mette Benzon, de fik sammen 5 børn.

Rosenørn ejede tillige Meilgaard gods der også ligger på Djursland. 

1737

Peder Rosenørn

Efter Poul Rosenørns død i 1737 overdrages Katholm til hans enke fru Mette født Benzon, og deres søn Peder Rosenørn.

1802

Jens Jørgensen

Den sidste Rosenørn, Mathias Peter Otte, solgte i 1802 Katholm Gods for 127.000 rdl. til Jens Jørgensen.

1823

Statskassen

Overalt havde de store ejendomsbesiddere svært ved at holde sig oven vande.

1839

Adolf Wilhelm Dinesen

Da direktør for statskassen i december 1839 stillede Katholm til auktion kom det højeste bud fra premierløjtnant Adolph W. Dinesen.

Familien Dinesen gennemførte en lang række forbedringer til Katholm.

En hyppig gæst på Katholm under Dinesens ejerskab, var A.W. Dinesens barnebarn Karen Blixen, den kendte forfatter.

1876

Wentzel Laurentzius Dinesen

Kammerherre, hofjægermester Wentzel Laurentzius Dinesen, der overtager Katholm i 1876 fortsætter med megen energi sin faders arbejde.

1916

Holger Collet

Holger Collet køber Katholm af W.L. Dinesens datter i 1916, og forsætter Dinesens indsats med at modernisere virksomheden Katholm.

Holger Collet var en ivrig og meget dygtig jæger, og naturen på Katholm var årsagen til købet af ejendommen. Holger Collet ejede også Lundbygaard gods på Sydsjælland, som var hans primære bolig.

1942

Carl Frederik Collet

Kammerherre Carl Frederik Collet overtager  Katholm i 1942, hvilket var året før faderens død i 1943. Carl Frederik Collet (kaldet Kuk), boede i Hovedbygningen sammen med sin hustru Else Collet, frem til sin død i 1977. Carl Frederik og Else Collet fik 4 børn, Peter, Merete, Irene og Anne.

1971

Peter Collet

Kammerherre Peter Collet overtager i 1971 godset, og fra 1972 drives samtlige tidligere forpagterejendomme samlet fra hovedgården.

Peter Collet er født på Katholm og siden 1978 har han sammen med sin hustru Birgitte boet i hovedbygningen.

Peter og Birgitte fik to døtre, Marie Therese og Anne Cathrine.

I dag bor Birgitte og Peter Collet i den gamle forpagterbolig på Katholm.

2007

Marie Therese Collet Klein

Hofjægermester Marie Therese Collet Klein overtager i 2007 Katholm Gods og driver det idag med sin mand, Nikolaj.

Marie Therese og Nikolaj bor i hovedbygningen sammen med deres familie