Katholm Gods

Katholm gods består af ca. 1200 ha jord ligeligt fordelt på skov og mark, Katholm gods drives i dag af Marie Therese Collet Klein og hendes mand Nikolaj Klein. Godset overtog Marie Therese efter hendes forældre i 2007. Hovedbygningen er privat bolig, og de omkringliggende boliger der hører under godset udlejes på helårsbasis. 

Katholm Gods ligger lidt syd for Grenaa i Ålsø Sogn i Norddjurs Kommune på Djursland.

Skov- og landbrug ved Katholm Gods

Godset består af i alt 1170 hektar. Heraf 520 ha landbrug og 650 hektar skovbrug. Produktionen koncentrerer sig om traditionel konventionel planteavlsproduktion.

Skovbruget udgør ca. 650 hektar inklusiv hede og strand.

Skovbruget består af 70 % nåletræ. Den resterende del er løvtræer, juletræer og pyntegrønt.